VÝPOČET TERMÍNŮ PRO POČETÍ DÍTĚTE NA ZÁKLADĚ POSTAVENÍ LUNY dle metody MUDr. Jonáše

Výpočet termínů pro Početí DÍTĚTE  na základě postavení luny      

Tuto reprodukční  metodu znovuobjevil slovenský lékař MUDr. Eugen Jonáš studiem prací dávných astrologů a lékařů a v 70. letech  úspěšně ověřil v praxi na II. porodnické klinice v Bratislavě. Pomocí této metody lze spolehlivě vypočítat plodné dny každé ženy, a to na základě postavení Luny, korespondující s okamžikem jejího narození.  Žádné astrologické výpočty samozřejmě nenahradí kvalitní lékařskou péči, avšak bereme-li tuto metodu jako pomocnou ruku, která navíc nemá žádné vedlejší účinky, není důvod, proč jejích možností nevyužít.

Tabulku termínů pro početí dítěte vč. prognózy pohlaví na dobu 2 let zasíláme do 7 dní. Do formuláře viz níže uvádějte datum narození budoucí maminky (hodina narození není třeba) a datum počátku výpočtu. Cena výpočtu je 250,- Kč.

—————————————————————————————————————————————————————————-

 Metoda MUDr. E. Jonáše vychází z toho, že žena je plodná ve dvou na sobě nezávislých rytmech:

První rytmus plodnosti:  Při tomto rytmu si žena sama zjišťuje klasickými metodami (měření bazální teploty, ovulační příznaky: krvácení, tlak v prsou či jiné specifické příznaky.) podle data měsíčního krvácení období svých plodných dní. (Při běžném 28 denním cyklu nastává plodné období ženy okolo 15. dne od začátku menstruace. Říká se, že ženy v tomto období jsou i nejkrásnější.) 

Druhý rytmus plodnosti:  Základem této metody je jedno zdánlivě jednoduché tvrzení: Žena je plodná vždy v tom okamžiku, kdy se Měsíc nachází ve stejné fázi, jako byl v okamžiku jejího zrození. Tento rytmus je v souladu s postavením planet vůči Zemi a okamžikem ženina narození. Je to celkem složitý výpočet, jehož výsledkem jsou termíny vhodné pro početí dítěte na dobu 2 let. Tento výpočet má formu tabulky, ve které jsou vyznačeny dny (včetně přesného časového okamžiku) vhodné pro početí a  prognóza pohlaví počatého dítěte. Při prognóze pohlaví je třeba se řídit jen tímto červeným cyklem, bez ohledu na dny zelené.

____________________________________________________________________

 možnosti využití metody MUDr. E. Jonáše:

 1. Výpočet plodných dní:

Tento výpočet je určen zejména ženám, které mají sníženou schopnost otěhotnět. Už podle úvodního tvrzení teorie Dr. Jonáše je zřejmé, že ženino vajíčko bude nejlépe připraveno k oplodnění v okamžiku, kdy bude Měsíc ve stejné fázi jako byl v momentě ženina zrození, přičemž je v této metodě nepodstatné, v jaké fázi se zrovna nachází menstruační cyklus! Protože ale spermie putuje k vajíčku min. 12 hodin, mělo by k samotnému pohlavnímu spojení dojít 12 hodin před stanoveným okamžikem, aby samotné oplodnění proběhlo v „ten správný čas“. Nestačí tedy znát pouze datum červeného dne, ale je třeba znát i přesný čas! Pravděpodobnost otěhotnění se v tomto případě pohybuje kolem 80%.

Pravděpodobnost lze ale zvýšit téměř až na 100% tehdy, kdy plně zelený den se bude překrývat s plně červeným dnem nebo kdy tyto dva dny budou ležet hned vedle sebe. Takových super-vhodných dní však bohužel nebývá mnoho.

Žena, která má problémy s otěhotněním, by si měla vést kalendář, v němž si bude zaznamenávat následující data: Každý 15. den od začátku menstruačního krvácení (přišlo-li např. krvácení 1. ledna, pak 15. den je 16. ledna). Tento den se označuje jako den plně zelený. Dále 6 dní před i po plně zeleném dni. Vznikne tak  blok 13 zelených dní, z nichž prostřední je plně zelený ( první rytmus plodnosti).

Příklad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Den, v němž Měsíc bude ve stejné fázi jako byl v okamžiku ženina zrození (viz tabulka vypočtených plodných dní na základě postavení Měsíce v době narození ženy). Tento den se označuje jako plně červený. Vyznačením 3 dnů před plně červeným dnem vznikne blok 4 červených dní, z nichž poslední je plně červený (druhý rytmus plodnosti). Příklad – termín X (v níže přiložené tabulce):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Překrývá-li se v daném měsíci červený i zelený termín, v tuto dobu má žena vysokou  pravděpodobnost otěhotnět. Shoduje-li se dokonce plně červený a plně zelený den (takových termínů je však velice málo, přibližně jeden v roce), je v tento okamžik pravděpodobnost otěhotnění nejvyšší (až 80%)! Mnohé ženě  pro úspěšné početí děťátka postačí dodržet  jen termíny  uvedené v tabulce (druhý rytmus plodnosti). 

Příklad:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31                                                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 2. Výběr pohlaví dítěte: Předem je třeba předeslat, že pohlaví prvního dítěte si nelze zvolit, neboť jeho pohlaví je již dáno okamžikem zrození matky a nelze je změnit (dle Dr. Jonáše). U dalších dětí je pak třeba postupovat takto: K početí chlapce si vyberte okamžiky uvedené v tabulce, kdy Měsíc stojí v některém z kladných znamení (Beran, Blíženci, Lev, Váhy, Střelec, Vodnář), v opačném případě se narodí děvče. Pro zvýšení pravděpodobnosti, že se narodí dítě vytouženého pohlaví, je však třeba se vyvarovat takovým červeným dnům, které leží v některém zeleném dni, čili červený den by neměl být zároveň dnem zeleným.

 3. Výpočet okamžiku vhodného pro početí životaschopného a zdravého dítěte: Tento výpočet je určen zejména ženám, které v minulosti prodělaly potrat nebo porodily postižené dítě. Při stanovení vhodného okamžiku se vybere ze všech červených dní takový, ve kterém budou co možná nejpříznivější astrologické vlivy (horoskop okamžiku). Zejména zde nám poskytuje nenahraditelnou pomoc také níže uvedená bylinná terapie.

__________________________________________________________________________

V níže uvedené okamžiky tzv. „červené dny“ (viz. tabulka) by dle teorie MUDr. Jonáše měla být žena vždy plodná, a to bez ohledu na fázi menstruačního cyklu! Protože však spermie putuje k vajíčku přibližně 12 hodin, je třeba samotný akt uskutečnit právě asi 12 hodin před uvedenými okamžiky.

 Poznámka k prognóze pohlaví budoucího dítěte (teorie MUDr. Eugena Jonáše): Sloupec „pohlaví dítěte“ určuje pohlaví dítěte zplozeného v daný okamžik. Prognóza neplatí pro 1. dítě!

 

Objednávka Horoskopu