OBCHODNÍ PODMÍNKY

PROVOZOVATEL: 

Internetový obchod Relax-eshop.cz

sídlo: Weissova 1969, 19016 Praha 9

IČ: 68886292

kontakt: info@relax-eshop.cz, mob. 724 031 597

web: www.relax-eshop.cz

 

ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

 1. V tomto internetovém obchodě může nakupovat každá osoba, která souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. 
 2. Osobní data našich klientů získaná při registraci jsou chráněna ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 3. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. 

 

 

OBJEDNÁVKY A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odesláním objednávky v e-shopu.
 2. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 3. Přijetí a odeslání objednávky je kupujícímu potvrzeno informativním mailem na jím uvedený mail.
 4. Dodací lhůta je uvedena u každého výrobku v e-shopu. V případě, že mělo dojít k prodloužení dodací doby, budeme Vás informovat.
 5. Objednávky obsahující nedostatečná nebo viditelně nesprávná data mohou být zrušeny.
 6. Omylem odeslanou objednávku je možno bez udání důvodu zrušit před vyexpedováním zboží, nejlépe telefonicky (mob. 731190611) nebo e-mailem (info@relax-ehop.cz) do 24 hodin od jejího odeslání.
 7. Zákazník má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží (vyjma zboží kupovaného na objednávku – objednávky obrazů na objednávku).
 8. Žádáme Vás, abyste ve svém vlastním zájmu do objednávkového formuláře uváděli přesné a pravdivé údaje.
 9. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás prosím kontaktujte.
 10. Prodejce si též vyhrazuje právo telefonicky kontaktovat zákazníka pro ověření nebo upřesnění objednávky (chybějící nebo nepřesné údaje, zboží u dodavatelů dočasně nedostupné atd.).
 11. Zákazník je srozuměn s tím, že vzhledem k různým typům monitorů, se může barva nabízeného zboží na fotkách v e-shopu minimálně lišit od barev zboží ve skutečnosti.
 12. Akce a slevy nelze sčítat. Akce a slevy zpětně nenavádíme.
 13. Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případech, kdy se již zboží nevyrábí nebo nedodává, popř. výrazným způsobem došlo ke změně ceny u dodavatele. O této informaci je vždy zákazník informován.

 

 

PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 1. Platbu za zboží provede zákazník v souladu s dodacími podmínkami, a to buď převodem na účet uvedený v e-mailu potvrzujícím objednávku, při dodání zboží na adresu zákazníka (dobírka).
 2. Není-li uvedeno jinak, všechny ceny uváděné u zboží v našem internetovém obchodě, jsou ceny konečné.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit ceny zboží ve svém internetovém obchodě. Dojde-li mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy cena uvedená v uskutečněné objednávce. Měnit ceny na již uzavřených, potvrzených objednávkách nelze. 

 

 

ODESLÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 1. Zboží odesíláme Uloženkou, přepravní společností  INTIME a Českou a Slovenskou poštou s termínem doručením dle data uvedeného u výrobku v e-shopu.
 2. Nepřevezme-li kupující zboží, je povinen prodávajícímu uhradit poplatek za ušlé poštovné.

 

ZPŮSOB ÚHRADY ZBOŽÍ

 1. Převodem na účet před dodáním zboží: Platba předem – převodem  na účet. Zboží odesíláme po obdržení platby na účet. Podklady k platbě naleznete v kopii objednávky.
 2. Převodem na účet po dodání zboží:  Při odesílání německého zboží z překladiště z logistických důvodů nelze přepravovat zboží na dobírku. Zaškrtne-li zákazník tuto variantu platby, uhradí zákazník obdržené zboží do tří dnů od jeho převzetí. V tomto případě hradí k běžnému poštovnému i provozní poplatek 55,- Kč.

 

 

CENA DOPRAVY A ZPŮSOB DORUČENÍ ZBOŽÍ

 1. Cena poštovného/přepravného: Přepravní služba (Uloženka) 125,- Kč; Uloženka – vyzvenutí na pobočce: 75,- Kč (Při způsobu platby “Platba po obdržení zboží” je k uvedeným cenám příplatek 35,- Kč.) 
 2. Cena přepravy se zobrazují po vložení zboží do košíku, kdy zákazník si volí požadovaný způsob dopravy zboží.
 3. V případě, že zvolený způsob dopravy neodpovídá ceně dopravy daného typu zboží, či není možno způsob zvolené dopravy použít (viz obchodní podmínky a ceník dopravy), prodejce si vyhrazuje právo na jeho úpravu. Tuto skutečnost však předem oznámí zákazníkovi.

ZBOŽÍ POŠKOZENÉ PŘI PŘEPRAVĚ

 1. V případě, že krabice jeví poškození, popř. je polepena páskou přepravní společnosti, zásilku nepřebírejte.
 2. Pokud převezmete poškozenou zásilku, sepište s řidičem zápis o poškození zásilky.
 3. Vady vzniklé při přepravě zboží objevené později je třeba nahlásit přepravní společnosti nejpozději do 24 hodin od převzetí. Později nelze reklamaci uznat.

 

 

REKLAMACE, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Formulář odstoupení od smlouvy viz níže.

Při zjištění vady zboží neodkládejte reklamaci. Pro reklamaci a vrácení zboží použijte formulář Odstoupení od smlouvy.

(V případě, že nemůžete použít výše uvedený formulář, nahraďte formulář listem papíru, kde uvedete: název, kód a množství vraceného zboží a číslo faktury.)

 

 

PODMÍNKY VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 1. Zboží lze vrátit bez uvedení důvodu do 14 dnů.
 2. Zboží, které chcete vrátit, nesmí jevit známky používání.
 3. Náklady spojené s vrácením zboží hradí odesilatel.
 4. Zboží, které vracíte, neposílejte prosím na dobírku. Takto zaslané zboží bude odmítnuto.
 5. U vráceného zboží bude provedena kontrola jakosti zboží, peníze vám budou vráceny na účet do 30 dnů.

 

REKLAMACE ZBOŽÍ  – POSTUP

1. Při zjištění vady zboží reklamaci neodkládejte a sdělte nám emailem (info@relax-eshop.cz), že budete zboží reklamovat. Do e-mailu napište detailní popis reklamace společně s fotografií poškozeného zboží, zobrazujícího reklamované vady. Pro reklamaci můžete použít výše uvedený formulář Odstoupení od smlouvy.

 1. Reklamované zboží odešlete poštou na adresu: Javer-shop, Weissova 1969, 190 16 Praha 9
 2. Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura) a vyplněný formulář Odstoupení od smlouvy.
 3. Nejpozději do 3 pracovních dnů vás budeme informovat o postupu k vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní.
 4. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

 

ZÁRUČNÍ DOBA A NÁROK NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

Záruční doba činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem.
Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 1. Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí). Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, ve vlastním zájmu nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy. 
 2. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
 3. Neodborným zacházením.
 4. Poškozením zboží živly.
 5. Pokud zboží bylo podáno k reklamaci pozdě.
 6. Zboží bylo používáno po zjištění vady dále.

 

PRÁVA A POVINNOSTÍ Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
 2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
 • odstranění vady výměnou věci nebo dodáním chybějícího dílu
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

3) U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

4) Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

5) Prodávající neodpovídá za vady vzniklé při přepravě.

 

OSTATNÍ PODMÍNKY

Ostatní zde neupravené podmínky prodeje a nákupu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (fyzické osoby) a obchodního zákoníku (firmy).

 
——————————————————————————————————————————————————————————————
 
FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 

Kupující (odesílatel):

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………….

 

Bydliště: …………………………………………………………………………………..

(případně e-mail, tel. číslo):

 

 

 

Prodávající (adresát):

Bc. Jarmila Melichar Vernerová

IČ: 68886292

Se sídlem: Weissova 1969, 19016 Praha 9

 

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne …….……. jsem si v internetovém obchodě Relax-eshop.cz objednal/a zboží …………………………………………………………………………………………………………….……..….., číslo objednávky ……………………..…, v hodnotě …………….….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne …….………..

 

 

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny vč. poštovného ve výši ……………..…. Kč  na můj bankovní účet číslo ………………………………………………… nejpozději do 30 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

 

V …………………. dne …………….

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele …………………………………………………………………        (podpis)

 

 

 

 

 

 

 

Příloha:

Doklad o koupi5